TANK- OG FRAGTSKIBE

HE Marine er i dag den foretrukne leverandør af el- og elektronikløsninger til de maritime erhverv, og vi har mere end 35 års erfaring med ombygning af tank- og fragtskibe.

De seneste år har vi medvirket ved en række større ombygningsprojekter, og vi er derfor helt opdaterede omkring gældende krav og det bedst tilgængelige el- og elektronikudstyr på markedet. 

Vi udfører world-wide service, herunder bla. brydertest, inspektioner, fejlfinding og dokninger mv. på tank- og bulk-skibe.

Kravene til moderne tank- og fragtskibe skærpes hele tiden, og der ligger gode driftsbesparelsesmuligheder for rederiet i at energioptimere fartøjet. HE Marine har stor erfaring med dette og har gennemført energioptimering på flere fartøjer, hvor erfaringen viser, at investeringen er tilbagebetalt på meget kort tid.

HE Marine har åbent 24 timer i døgnet – 365 dage om året. Vore specialister står klar til at udføre service-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver dér, hvor behovet opstår, så ethvert driftstab minimeres.

Vi udfører også serviceeftersyn af fartøjets el- og elektronikinstallationer, så tingene altid fungerer, når der er brug for dem.

Området udvikler sig konstant. Det gør vi også.

TANK- OG FRAGTSKIBE

Hanstholm Elektronik er i dag den foretrukne leverandør af el- og elektronikløsninger til de maritime erhverv, og vi har mere end 35 års erfaring med ombygning af tank- og fragtskibe.

De seneste år har vi medvirket ved en række større ombygningsprojekter, og vi er derfor helt opdaterede omkring gældende krav og det bedst tilgængelige el- og elektronikudstyr på markedet. 

Kravene til moderne tank- og fragtskibe skærpes hele tiden, og der ligger gode driftsbesparelsesmuligheder for rederiet i at energioptimere fartøjet. Hanstholm Elektronik har stor erfaring med dette og har gennemført energioptimering på flere fartøjer, hvor erfaringen viser, at investeringen er tilbagebetalt på meget kort tid.

Hanstholm Elektronik har åbent 24 timer i døgnet – 365 dage om året. Vore specialister står klar til at udføre reparations- og vedligeholdelsesopgaver dér, hvor behovet opstår, så ethvert driftstab minimeres. Vi laver også serviceeftersyn af fartøjets el- og elektronikinstallationer, så tingene altid fungerer, når der er brug for dem.

Området udvikler sig konstant. Det gør vi også.

FISKEFARTØJER

TANK & FRAGTSKIBE

SPECIALFARTØJER

REPARATION & SERVICE

ENERGIOPTIMERINGER

OFFSHORE

THYBORØN-AFDELING
LINDØ-AFDELING

HE Marine er en aktiv medspiller og samarbejdspartner i
en række maritime netværk rundt på de danske havne

HE Marine er en aktiv medspiller og samarbejdspartner i
en række maritime netværk rundt på de danske havne